"And in The END the LOVE you TAKE is Equal to the LOVE you MAKE"  יצירת קשר  |   מי אני   |  הזמנת הרצאה  
מחוץ-לזרם-המרכזי-1

מחוץ לזרם המרכזי / הגילוי המסעיר החדש

קיימת כמות אינסופית של מוזיקה שמחכה שיגלו אותה,
יבצעו אותה ויקליטו אותה.
מלחינים מכל התקופות שנשכחו בשולי ההיסטוריה,
מסיבות שונות, והרבה פעמים שלא בצדק.

יצירות מעניינות של מלחינים עלומי שם
לצד יצירות זנוחות של מלחינים ידועים ועוד כהנה וכהנה..
בקטגוריה זו אתייחס לכל מיני הקלטות
שהיוו עבורי ׳תגליות׳ נעימות, משמחות ולעיתים אפילו מסעירות.