"And in The END the LOVE you TAKE is Equal to the LOVE you MAKE"  יצירת קשר  |   מי אני   |  הזמנת הרצאה  
Image background
Image background
Image background

הפנתאון - הקלטות אהובות במיוחד

במשך השנים הרבות בהם אני עוקב ואוסף אחרי תקליטים ודיסקים ישנם הקלטות מסוימות, דיסקים בודדים או סטים, הקרובות לליבי באופן מיוחד. הקלטות שאליהן אני חוזר שוב ושוב, אף שלעיתים יש לי מאותן היצירות לא מעט ביצועים אחרים.

הטעם המוזיקלי משתנה במשך השנים, אבל ייחודן של הקלטות אלה עבורי הוא שהן משכנעות ואהובות גם היום הן מהצד המוזיקלי והן בצד הטכני, ומכאן שהן שייכות ל״פנתאון״; ההקלטות הגדולות, אליהן אתייחס כאן.